Phụ kiện đèn

Bóng Metal Ghim 70W

Bóng Metal Ghim 70W

220,000 đ
ĐUI ĐÈN BÀN E27

ĐUI ĐÈN BÀN E27

23,000 đ
Cuộn dây thả 100m

Cuộn dây thả 100m

1,120,000 đ
Cuộn dây thả - dù 100m

Cuộn dây thả - dù 100m

1,320,000 đ
Đui thả đồng 02 E27

Đui thả đồng 02 E27

120,000 đ
Đui thả đồng 01 E27

Đui thả đồng 01 E27

150,000 đ