STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee là hệ thống quán cà phê lớn nhất thế giới. Starbucks có trụ sở chính tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Starbuck có khoảng 17,800 quán cà phê trãi rộng ở 49 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Vivocity1Vivocity